درباره فلزیاب و گنج یاب

معایب فلزیاب سیمپلکس

همراهان همیشگی و کاربران محترم سایت آسیا مدرن ، همان طور که میدانید.

در قسمت مقالات سایتمون درباره ی فلزیاب ها و انواع آن توضیحاتی کامل به صورت اختصاصی داده شده است.

و امروز میخواهیم درباره ی معایب فلزیاب سیمپلکس برای شما توضیحاتی بدیم و اطلاعاتی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم.

تا خرید کامل تر و بهتری را داشته باشید و با شرکت آسیا مدرن تجربیات بهتری را برای خرید خود کسب کرده باشید .

 

معایب فلزیاب سیمپلکس

فلزیاب به دستگاهی گفته میشود که برای پیدا کردن یا اشکار کردن اشیای گمشده .یا مخفی شده درون خاک ، دیوار یا کوهستان به کار گرفته میشود .

با ایجاد میدان مغناطیسی در اطراف لوپ جستجو اشیای فلزیاب که در محدوده این میدان مغناطیسی قرار بگیرند. را شناسایی میکند ، عمق شناسایی فلزیاب با توجه به اندازه ، شکل ، جنس و مشخصات فلزیاب کمتر یا بیشتر است .

 

معایب فلزیاب سیمپلکس

 

فلزیاب های vlf از اختلاف فاز فرکانس سیم پیچ فرستنده و گیرنده به نوع فلز پی می برند. چون فلزات مختلف مثل آهن و طلا اختلاف فازهای متفاوتی به هنگام القاء تولید می کنند.

و به این ترتیب فلزیاب می تواند بطور تقریبی نوع فلز مدفون شده را تشخیص دهد، دو سیم پیچ وجود دارد که به صورت دو دایره کوچک و بزرگ درون هم ساخته می شوند. سیم پیچ بزرگ که دایره خارجی دیسک جستجو را تشکیل می دهد.،

فرستنده سیستم و سیم پیچ کوچک که دایره مرکزی دیسک را تشکیل می دهند.

، در سیم پیچ اول که فرستنده دستگاه (Transmitter Coil) یک جریان الکتریکی قوی ایجاد می کنند.

جهت این جریان در هر ثانیه چندهزار بار عوض می شود و در سیم پیچ ایجاد میدان مغناطیسی قوی می نماید.

مانند موتورهای الکتریکی، جهت میدان مغناطیسی عمود بر سیم پیچ است. این بدان معنی است.

که وقتی دیسک فلزیاب VLF موازی با زمین حرکت می کند، میدان مغناطیسی حاصل از سیم پیچ، عمود بر سطح زمین قرار می گیرد.

و به داخل زمین نفوذ می کند. جریانی که از سیم پیچ فرستنده عبور می کند، یک میدان الکترومغناطیسی به سمت پایین ایجاد می کند.

فلزاتی که در این میدان قرار می گیرند، بخاطر خاصیت القاء الکترومغناطیسی از خود میدان مغناطیسی ضعیفی تولید می کنند.

سیم پیچ گیرنده (Receiver Coil) این سیگنال ها را دریافت می کند و پس از تقویت به جعبه کنترل می دهد.

تا سیگنال ها در آنجا تجزیه و تحلیل شوند. فلزیاب بطور تقریبی باتوجه به قوی یا ضعیف بودن.

میدان القایی می تواند تشخیص دهد که فلز در چه عمقی از زمین قرار دارد.

ولی عواملی مانند رعد و برق، دکل های فشار قوی و سنگ های سیلیس دار همواره باعث عدم کارایی در اینگونه مدارات می شوند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازم.

 

خطای فلزیاب در نقطه زنی و شعاع زنی یا روش حرکتی دریک وضعیتی خاص نیز می‌تواند شکل بگیرد. که در یک نقطه چندین بار عمل عبور سر جست‌وجو گر فلزیاب را بر روی یک هدف یا طلا به انجام رسانده یا بر روی یک هدف یا طلا در یک نقطه چندین بار فلزیاب را عبور داده یا نقطه زنی (DC) و شعاع زنی یا روش حرکتی (AC) نموده می‌تواند خطا در تشخیص فلزیاب ایجاد گردد.

توجه نمایید وقتی بر روی یک هدف یا طلا عملیات جستجو طلا یا کاوش طلا یا فلزات را چندین بار به انجام رسانید. می‌تواند خطا در تشخیص در هر مرحله نسبت به مرحله قبلی افزایش یابد و واکنش فلزیاب بر روی آن هدف یا طلا کاهش یابد.

 

 

دلیل ایجاد خطا در فلزیاب

دلیل خطای آن این است که هر بار از روی هدف یا طلا عبور نمایید انرژی درونی طلا یا هدف را به شکل ذرات .انرژی تغییر داده و بازتاب نیروی ذرات طلا یا فلزات بازتاب شده، و موجب می‌گردد. که بعد از چند بار عبور از روی طلا یا هدف دیگر واکنش دقیق در فلزیاب ایجاد نگردد.

زیرا بازتاب سیگنال علائم هدف یا طلا کاهش یافته و توسط فلزیاب قابل تشخیص نمی‌باشد. و در بعضی مواقع فلزیاب نسبت به وضعیت آن هدف یا طلا در مدار خود وضعیت عمومی تشخیص داده .و بازتاب جریان یافته در محدوده صحنه کار می‌تواند حالت پراکنده را گرفته و در عبور مجدد.

فلزیاب علائم سیگنال طلا یا فلزات را به عنوان وضعیت عمومی صحنه کار تشخیص داده. و از واکنش دوباره به آن خودداری نماید و این اتفاقات می‌تواند به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و آلیاژ هدف یا طلا با این شرایط متفاوت ایجاد گردد.

 

 

معایب فلزیاب سیمپلکس

 

 

خطای فلزیاب در نبودن طلا

خطای فلزیاب درعبور از روی طلا یا فلزات می‌تواند با برداشتن آن طلا از محدوده اولیه. یا نبودن طلا و عبور مجدد سر جست‌وجو گر فلزیاب بر روی همان محل ایجاد گردد. و در صورت برداشتن یا نبودن طلا یا هدف در همان نقطه قبلی فلزیاب دوباره واکنشی را از خود ایجاد نماید. که در زمان وجود طلا یا هدف از خود نشان داده‌است که این خطا در نحوه عملکرد فلزیاب می‌باشد.

 

عبور چندین بار از روی طلا

یک مشکل دیگر در چندین بار عبور از روی هدف یا طلا در این است که طلا یا هدف را از آن نقطه برداشته. و دیگر طلا یا هدف در آن قبلی وجود ندارد.و بر روی همان محل سر جست‌وجو گر را عبور دهید موجب گردد. که فلزیاب دوباره همان پاسخ قبلی را به همان نقطه به صورت تغییر صدا یا واکنش حرکت آنتن یا تصویر نشان دهد.

البته بعد از گذشت زمانی این وضعیت در آن نقطه از بین می‌رود و این شرایط بخاطر. ایجاد وضعیت تغییر سطح الکتریکی طلا یا فلزیاب با جریان ایجاد شده توسط فلزیاب می‌باشد.

 

واکنش فلزیاب

در زمان جستجو با فلزیاب بر روی یک نقطه یا محدوده در نقطه زنی، شعاع زنی یا روش حرکتی بازتاب سیگنال علائم طلا یا فلزات به اطراف طلا یا هدف به‌صورت ذرات منتقل شده.، و دیگر منابع این ذرات را دریافت نموده و موقعیت ذرات انرژی را تا مدتی در خود نگه‌داشته.

و در اثر برخورد دوباره علائم سیگنال فلزیاب این نیروی ذرات انرژی موجب بازتاب با شرایط زمان وجود طلا یا هدف می‌گردد. و همین امر می‌تواند موجب واکنش فلزیاب در زمانی گردد که هدف یا طلا را از آن نقطه برداشته شده یا محل آن هدف یا طلا تغییر داده شده‌است.

 

 

 

معایب فلزیاب سیمپلکس

 

 

 

مشکلات رایج دستگاه  فلزیاب سیمپلکس

  1. عمق زنی کم جهت شناسایی انواع فلز
  2. خطاهایی مثل رد شدن از سنگ های سخت همانند ساروج
  3. شناسایی سنگ آهک و سیلیس به عنوان فلز
  4. شناسایی رگه های معدنی (اصطلاح عامیانه:ذرات) به عنوان فلز
  5. شناسایی زغال و خاک پخته (آجر) به عنوان فلز
  6. شناسایی فلزات پوسیده و رگه های فلز بعنوان طلا و فلز
  7. نبود تفکیک خوب و تفکیک آهن زنگ زده بعنوان فلز با ارزش
  8. خطای بالای دستگاه در مناطق مرطوب و اختلال در کار دستگاه
  9. شناسایی استخوان سنگ های ریز بعنوان فلز
  10. به هم خوردن بالانس در کمتر از ۳۰ ثانیه

 

 

نکاتی در مورد تست و خرید فلزیاب

به طور خیلی خلاصه در ایران شرکت های انگشت شماری دستگاه فلزیاب و گنج یاب را با تست تحویل مشتری می دهند

در بین شرکت ها و اشخاص فروشنده ،عده ای دست به تحریک خریداران زده

و با حرف هایی از جمله تست در خاک و صخره وسنگ مشتری را قانع می کنند و دستگاهی را که در زمین هیچ کارایی ندارد.

،با تست تحویل مشتری می دهند و خریدار هم غافل از اینکه دستگاه خریداری کرده

در زمین هیچ کارایی ندارد و فقط دلخوش به تستی که فروشنده انجام داده، برای یافتن گنج و دفینه به کوه و بیابان می رود

بهترین و معتبرترین نوع تست برای دستگاه فلزیاب و گنج یاب تست در ۱۰ لایه مختلف است

و فریب عده ای از فروشنده ها برای تست در صخره یا خاک یکدست را نخورید!!!

 

 

 

 

 

درس کانال تلگرام محصولات و لیست قیمت محصولات   @zarshenasan
تلگرام کارشناس آثار و نشانه ها :  
@karshenas_zarshenasan    
 
شماره تماس کارشناس آموزش فلزیاب، خرید فلزیاب و تعمیر فلزیاب مهندس کیان پور : ۰۹۱۲۲۳۰۲۲۱۵
جهت تعمیر فلزیاب و ارتقا فلزیاب و فروش فلزیاب دستگاه فلزیاب  خود چه به صورت حضوری و غیر حضوری میتوانید از طریق
راه های ارتباطی شرکت آسیا مدرن با ما در ارتباط باشید.
شماره تماس :۰۹۱۰۰۰۶۱۳۸۸
گنج یابی
 فلزیاب های برتر دنیا
پینترست
برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فلزیاب وانواع فلزیاب اینجا را کلیک کنید و توضیحات بیشتر را مطالعه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *